CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
643 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
26/03/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 26/03/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác