CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
619 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
22/03/2023
Người ký:
Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triền kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 22/03/2023
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác