CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
18/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
27/03/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 27/03/2023
Tải file đính kèm:
Văn bản bị thay thế:
64/2018/QĐ-UBND 14/11/2018 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. +
Số văn bản 64/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/11/2018
Người ký Nguyễn Văn Phương
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 05/04/2023
Tải file đính kèm
Các văn bản khác