CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
657 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
28/03/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 28/03/2023
Các văn bản khác