CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
596 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:
21/03/2023
Người ký:
Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu:
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của UBND cấp huyện
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 21/03/2023
Các văn bản khác