CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
585/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
20/03/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 20/03/2023
Tải file đính kèm:
Văn bản bị sửa đổi:
1546/QĐ-UBND 07/08/2015 Phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 +
Số văn bản 1546/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2015
Người ký Phan Ngọc Thọ
Trích yếu Phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Bị sửa đổi/bổ sung từ ngày 20/03/2023
Tải file đính kèm
Các văn bản khác