CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
15/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
20/03/2023
Người ký:
Phan Quý Phương
Trích yếu:
Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh
Phân loại:
Quyết định
Hiệu lực:
Có hiệu lực từ ngày 29/03/2023
Văn bản bị bãi bỏ:
37/2017/QĐ-UBND 25/05/2017 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế +
Số văn bản 37/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2017
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 29/03/2023
Tải file đính kèm
39/2017/QĐ-UBND 25/05/2017 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. +
Số văn bản 39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2017
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 29/03/2023
Tải file đính kèm
38/2017/QĐ-UBND 25/05/2017 Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh +
Số văn bản 38/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/05/2017
Người ký Nguyễn Văn Cao
Trích yếu Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Hiệu lực Hết hiệu lực từ ngày 29/03/2023
Tải file đính kèm
Các văn bản khác