Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1037 /QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hùng Đạt tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý
1038 /QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Phúc Thịnh tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý
1038 /QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Phúc Thịnh tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý
1025 /QĐ-UBND 17/04/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý tại khu dân cư tổ 7, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy
08/CT-UBND 16/04/2024 Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
159/KH-UBND 15/04/2024 Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
1008 /QĐ-UBND 15/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
163/KH-UBND 15/04/2024 Phòng, chống tác hại rượu, bia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
1010 /QĐ-UBND 15/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
1001/QĐ-UBND 15/04/2024 Về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế
3649 /UBND-NC 15/04/2024 Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
159/KH-UBND 15/04/2024 Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
1002/QĐ-UBND 15/04/2024 Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế
998/QĐ-UBND 13/04/2024 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
19/2024/QĐ-UBND 12/04/2024 Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
995 /QĐ-UBND 12/04/2024 Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
992/QĐ-UBND 12/04/2024 Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
993/QĐ-UBND 12/04/2024 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế
989/QĐ-UBND 11/04/2024 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản
983 /QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý tại khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy
984 /QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc cử công chức, viên chức đi công tác ở nước ngoài
10/2024/TT-BGTVT 10/04/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
987 /QĐ-UBND 10/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
983 /QĐ-UBND 10/04/2024 Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để quản lý tại khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (Thu hồi diện tích 11.636,7 m2)
987 /QĐ-UBND 10/04/2024 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
986 /QĐ-UBND 10/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
986 /QĐ-UBND 10/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế
155/KH-UBND 09/04/2024 Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
979 /QĐ-UBND 09/04/2024 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
157/KH-UBND 09/04/2024 Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Tổng cộng43997
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị