Văn bản do HĐND huyện Phong Điền ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/NQ-HĐND 23/12/2020 Về kết quả giám sát tình hình thực hiện các chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện
19/NQ-HĐND 23/12/2020 Về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2010
17/NQ-HĐND 23/12/2020 Thành lập Đoàn Giám sát tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn huyện
20/NQ-HĐND 22/12/2020 Về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
23/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
22/2020/NQ-HĐND 22/12/2020 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
15/NQ-HĐND 18/12/2020 Về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2021
13/NQ-HĐND 17/12/2020 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch ỦY ban nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với ông Nguyễn Đình Bách.
04/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
14/2020/NQ-HĐND 08/12/2020 Về việc phân cấp Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng ngân sách huyện quản lý
47/TTHĐND-VP 10/08/2020 Về việc đính chính Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/7/2020
02/NQ-HĐND 28/07/2020 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
04/NQ-HĐND 28/07/2020 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
05/NQ-HĐND 28/07/2020 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019
03/NQ-HĐND` 28/07/2020 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
03/NQ-HĐND 24/04/2019 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.( Đối với ông Nguyễn Đại Vui)
01/NQ-HĐND 24/04/2019 Về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồnh nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2011, đối với ông Nguyễn Đại Vui.
02/NQ-HĐND 24/04/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồnh nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2011, đối với ông Võ Văn VUi
16/NQ-HĐND 14/12/2018 Về kết quả giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
10/NQ-HĐND 14/12/2018 Về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019
15/NQ-HĐND 14/12/2018 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
11/NQ-HĐND 14/12/2018 Về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
09/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
05/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Về giao rừng, đất rừng do UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong Điền quản lý để giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và xử dụng
04/NQ-HĐND 18/07/2018 Về phê duyệt chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
02/NQ-HĐND 18/07/2018 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.
03/NQ-HĐND 18/07/2018 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
07/NQ-HĐND 18/07/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Nguyễn Văn Quyền, bà Hoàng Thị Lệ Hằng
01/NQ-HĐND 18/07/2018 Về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
06/NQ-HĐND 18/07/2018 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẫm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Cái Thanh Hùng và bà Hoàng Thị Thùy Linh
Tổng cộng173
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị