Văn bản do HĐND huyện Phong Điền ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/TTHĐND-VP 10/08/2020 Về việc đính chính Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 28/7/2020
02/NQ-HĐND 28/07/2020 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
04/NQ-HĐND 28/07/2020 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020
05/NQ-HĐND 28/07/2020 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019
03/NQ-HĐND` 28/07/2020 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
03/NQ-HĐND 24/04/2019 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.( Đối với ông Nguyễn Đại Vui)
01/NQ-HĐND 24/04/2019 Về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồnh nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2011, đối với ông Nguyễn Đại Vui.
02/NQ-HĐND 24/04/2019 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồnh nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2011, đối với ông Võ Văn VUi
16/NQ-HĐND 14/12/2018 Về kết quả giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa trong phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.
10/NQ-HĐND 14/12/2018 Về phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019
15/NQ-HĐND 14/12/2018 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
11/NQ-HĐND 14/12/2018 Về việc thông qua điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
09/2018/NQ-HĐND 14/12/2018 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
05/2018/NQ-HĐND 18/07/2018 Về giao rừng, đất rừng do UBND tỉnh chuyển giao cho UBND huyện Phong Điền quản lý để giao cho người dân các xã quản lý, bảo vệ và xử dụng
04/NQ-HĐND 18/07/2018 Về phê duyệt chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2017.
02/NQ-HĐND 18/07/2018 Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.
03/NQ-HĐND 18/07/2018 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
07/NQ-HĐND 18/07/2018 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Nguyễn Văn Quyền, bà Hoàng Thị Lệ Hằng
01/NQ-HĐND 18/07/2018 Về việc thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
06/NQ-HĐND 18/07/2018 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẫm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Cái Thanh Hùng và bà Hoàng Thị Thùy Linh
16/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc thông qua Đề án "Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025"
15/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc thông qua Đề án Nâng cao chất lượng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Phong Điền giai đoạn 2017-2020.
14/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc thông qua Đề án phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.
07/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
12/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc thông qua " Đề án phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
09/NQ-HĐND 15/12/2017 Về phê chuẩn dự toán ngân hàng Nhà nước huyện năm 2018.
11/2017/NQ-HĐND 15/12/2017 Về việc thông qua "Đề án đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2017-2020.
05/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Về việc thông qua Đề án Đào tạo nghề và giải quyết việc làm huyện Phong Điền giai đoạn 2017 - 2020.
04/2017/NQ-HĐND 21/07/2017 Về chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025
01/NQ-HĐND 21/07/2017 Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2017
Tổng cộng163
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị