CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
07/2011/TLLT
Ngày ban hành:
10/06/2011
Người ký:
Hồ Anh Tuấn - Nguyễn Thị Minh - Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu:
Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chứng, viên chức và người LĐ làm việc tại BQL Làng VH-DL các dân tộc
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa thể thao & du lịch
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác