CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
06/2011/TTLT
Ngày ban hành:
06/06/2011
Người ký:
Phạm Vũ Luận - Trần Văn Tuấn
Trích yếu:
Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục đào tạo
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác