CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
01/2011/TTLT-BNV-BKHCN
Ngày ban hành:
07/04/2011
Người ký:
Nguyễn Quân - Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu:
Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ - Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác