CHI TIẾT VĂN BẢN

Số văn bản:
04/2011/TTLT-BTTTT-BTC
Ngày ban hành:
10/01/2011
Người ký:
Trương Chí Trung - Đỗ Qúy Doãn
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính - Bộ Thông tin Truyền Thông
Phân loại:
Thông tư
Hiệu lực:
Tải file đính kèm:
Các văn bản khác