Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Chi tiết văn bản

Số văn bản: 9177/UBND-TĐKT
Ngày ban hành: 02/12/2019
Người ký: Phan Thiên Định
Trích yếu: V/v đưa kết quả giải quyết công việc trên dịch vụ phản ánh hiện trường vào kết quả thi đua, khen thưởng các cấp, đơn vị
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
Tệp đính kèm