Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Chi tiết văn bản

Số văn bản: 12/2019/TT-BNV
Ngày ban hành: 04/11/2019
Người ký: Lê Vĩnh Tân
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020
Tệp đính kèm