Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Chi tiết văn bản

Số văn bản: 2109/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/08/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu: Về việc tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 30/08/2019
Tệp đính kèm