Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 66/QĐ-UBND 09/01/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho Ban Nội chính Tỉnh ủy
2. 65/QĐ-UBND 09/01/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( cho 01 tập thể và 01 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn)
3. 69/QĐ-UBND 09/01/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2018 cho công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp
4. 67/QĐ-UBND 09/01/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2018 cho Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
5. 64/QĐ-UBND 09/01/2019 Về việc công nhân danh hiệu thi đua năm 2018 cho Hội người mù tỉnh
6. 57/QĐ-UBND 08/01/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2018 cho Sở Văn hóa và Thể thao
7. 45/QĐ-UBND 07/01/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Cho 05 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018)
8. 42/QĐ-UBND 07/01/2019 Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế ( Cho 03 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân , đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018)
9. 41/QĐ-UBND 07/01/2019 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 13 cụm dân cư đạt thành tích xuất sắc về xây dựng cụm dân cư 3 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên giai đoạn 2015 - 2018 và 03 cụm dân cư đạt thành tích xuất sắc về xây dựng cụm dân cư 5 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên giai đoạn 2013 - 2018
10. 43/QĐ-UBND 07/01/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Cho bà Trần Thị Thu Hà, Nhân viên khách sạn Saigon Morin Huế, đã đạt giải Nhất Hội thi Nghiệp vụ Buồng toàn quốc 2018.)
Tổng cộng1905