Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 466/QĐ-UBND 18/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
2. 465/QĐ-UBND 18/02/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ngân hàng chính sách xã hội)
3. 37/KH-UBND 17/02/2020 Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021
4. 446/QĐ-UBND 14/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Sở Thông tin và Truyền thông
5. 424/QĐ-UBND 12/02/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Huy hiệu “Người tốt, việc tốt”
6. 414/QĐ-UBND 11/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
7. 392/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh
8. 393/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Nam Đông
9. 395/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phú Vang
10. 394/QĐ-UBND 10/02/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Công ty Cổ phần cảng Thuận An
Tổng cộng2130