Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 1691/QĐ-UBND 12/07/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2018-2019 cho Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền
2. 1578/QĐ-UBND 02/07/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Cho 02 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và triển khai Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. 1547/QĐ-UBND 29/06/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Cho 02 tập thể và 24 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)
4. 1491/QĐ-UBND 24/06/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Cho Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung)
5. 1467/QĐ-UBND 19/06/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ( Cho 03 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống hoạt động giã cào sai tuyến trên vùng ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế)
6. 733/QĐ-TTg 14/06/2019 Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
7. 1446/QĐ-UBND 14/06/2019 Vê việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. CHo 05 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích trong 05 thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.
8. 1430/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh(Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2019)
9. 1429/QĐ-UBND 13/06/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Viện Tài nguyên và Môi trường biển)
10. 1393/QĐ-UBND 10/06/2019 Tặng thưởng Giải Báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII năm 2019
Tổng cộng1980