Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 183/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen Chủ nhật xanh)
2. 176/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế
3. 175/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Trường Cao đẳng Giao thông Huế
4. 174/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
5. 173/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội phụ nữ)
6. 172/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện A Lưới
7. 171/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2019 cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
8. 169/QĐ-UBND 17/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho Sở Công Thương
9. 157/QĐ-UBND 15/01/2020 Về việc khen thưởng thành tích năm 2019 cho các trạm y tế thuộc Sở Y tế
10. 158/QĐ-UBND 15/01/2020 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Y tế
Tổng cộng2094