Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 59/2018/QĐ-UBND 26/10/2018 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế
2. 56/2018/QĐ-UBND 24/10/2018 Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước
3. 56//2018/QĐ-UBND 24/10/2018 Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước
4. 2379/QĐ-UBND 23/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tham gia Festival Huế 2018)
5. 2378/QĐ-UBND 23/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hỗ trợ Festival Huế 2018)
6. 2264/QĐ-UBND 12/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (30 năm Hội Khoa học Lịch sử tỉnh)
7. 2216/QĐ-UBND 08/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Học sinh Trường tiểu học Hương Thọ, thị xã Hương Trà)
8. 2217/QĐ-UBND 08/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (CAT vụ đường Lê Quý Đôn)
9. 2153/QĐ-UBND 01/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (25 năm Hội Người mù)
10. 2154/QĐ-UBND 01/10/2018 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (5 năm phong trào thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh)
Tổng cộng1865