Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 630/QĐ-UBND 14/03/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tập thể thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh
2. 633/QĐ-UBND 14/03/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ)
3. 574/QĐ-UBND 07/03/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
4. 575/QĐ-UBND 07/03/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 cho các tập thể thuộc Sở Giao thông Vận tải
5. 576/QĐ-UBND 07/03/2019 Về việc công nhận danh hiêu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc huyện Phú Lộc
6. 467/QĐ-UBND 25/02/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
7. 360/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tập thể thuộc huyện Phú Vang
8. 351/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 cho Ban Dân tộc
9. 350/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 cho Trung tâm Festival Huế
10. 349/QĐ-UBND 11/02/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng công tác thống kê năm 2018 cho Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng1946