Tìm kiếm văn bản pháp luật

Lọc Tất cả

Danh sách văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1. 1207/QĐ-UBND 17/05/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Olympic Châu Á)
2. 1194/QĐ-UBND 16/05/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (CA TPHuế bắt cướp)
3. 1193/QĐ-UBND 16/05/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ( Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm)
4. 1196/QĐ-UBND 16/05/2019 Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2019
5. 1161/QĐ-UBND 13/05/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Cộng sự tiếng Nhật thuộc Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản)
6. 1132/QĐ-UBND 09/05/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ, đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển ( 1999-2019)
7. 1127/QĐ-UBND 08/05/2019 Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc thành phố Huế
8. 1100/QĐ-UBND 06/05/2019 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế
9. 1095/QĐ-UBND 06/05/2019 Công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân (ông Đàm Quang Minh)
10. 908/QĐ-UBND 10/04/2019 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ông Nguyễn Duy Thanh
Tổng cộng1967