Quyết định 1065/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần
  
Cập nhật:03/06/2019 12:35:37 CH

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1065/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND tỉnh (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn