Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/12/2017
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.