Thừa Thiên Huế: Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng chính quyền điện tử
  
Cập nhật:18/07/2018 9:50:38 SA
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra, tham quan Trung tâm điều hành giám sát đô thị thông minh tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra, tham quan Trung tâm điều hành giám sát đô thị thông minh tỉnh
Là một trong những địa phương tiên phong trong cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng một chính quyền phục vụ, một đô thị thông minh, xứng đáng là địa phương dẫn đầu toàn quốc về phát triển chính phủ điện tử cấp tỉnh.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]