Thừa Thiên Huế: Ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ Bưu chính- Hành chính công
  
 Bản in]