Thừa Thiên Huế: 100% Trung tâm hành chính công cấp huyện khai trương và đi vào hoạt động
  
 Bản in]