Thành phố Huế: 100% phường có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại
  
Cập nhật:28/12/2018 5:17:38 CH
Sáng 27/12, Thành phố Huế đã tổ chức Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường ở hai phường An Tây và Phú Thuận. Như vậy, tính đến ngày 27/12/2018, Thành phố Huế đã hoàn tất việc khai trương, đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường ở 27/27 phường trên địa bàn (đạt tỷ lệ 100%).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 27 phường trên địa bàn thành phố Huế đều được trang bị các thiết bị hiện đại và áp dụng phần mềm điện tử, được kết nối liên thông với UBND thành phố, các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Số cán bộ, công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các phường đều có trình độ, được tập huấn chuyên môn kỹ càng. Các thủ tục hành chính đều được UBND các phường trên địa bàn thành phố niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, bảo đảm giải quyết công việc thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân.

Thời gian tới, trên cơ sở quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh ban hành, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp phường ở thành phố Huế sẽ sớm hướng dẫn, hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản, thực hiện số hóa hồ sơ để làm cơ sở dữ liệu. Rà soát, đưa vào 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 100% thủ tục liên thông đúng hạn đối với các thủ tục hành chính có thực hiện quy trình liên thông.

Việc đưa vào khai trương, hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở 27/27 phường trên địa bàn thành phố Huế nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Nâng cao năng lực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo môi trường lành mạnh và thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển theo hướng nhanh và bền vững.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]