Sơ kết 1 năm việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố
  
Cập nhật:07/04/2018 10:30:11 SA
Sáng 7/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện, thị xã, thành phố. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ, hiện nay 9/9 TTHCC đã đi vào hoạt động ổn định, bộ máy Trung tâm và các bộ phận hành chính hoàn chỉnh. Trong quá trình hoạt động, các TTHCC thường  xuyên phối hợp với đơn vị liên quan nhằm trao đổi thông tin, nắm tình hình giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân để kịp thời trả kết quả và giải đáp các vướng mắc. Bên cạnh đó, các TTHCC cũng thường xuyên trao đổi, làm việc trực tiếp với Ban Giám sát dịch vụ công, Sở Thông tin và Truyền thông nhằm khắc phục nhanh nhất các lỗi, tồn tại để hệ thống đi vào hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Nhờ đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được nâng lên, các phần mềm ứng dụng đã tạo lập môi trường làm việc thuận tiện, văn minh, hiện đại, giải quyết nhanh, hiệu quả TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, qua hoạt động cho thấy, có sự chênh lệch giữa các địa phương trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); một số lĩnh vực không phát sinh hồ sơ nhưng cũng có những lĩnh vực có số lượng hồ sơ nhiều như: đất đai, lao động - thương binh, xã hội. Đồng thời cũng có một số khó khăn, vướng mắc như việc xác lập quy trình, trách nhiệm của từng phòng, ban trong quy trình giải quyết trên phần mềm chưa rõ ràng, chưa thống nhất dẫn đến khó theo dõi, đôn đốc trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân; một số TTHC có thể áp dụng đồng thời nhưng chưa được rà soát bổ sung thực hiện cơ chế liên thông theo nhóm...

Tại hội nghị, đại diện các TTHCC cấp huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận và đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đưa TTHCC hoạt động hiệu quả hơn như cần bổ nhiệm đầy đủ bộ máy lãnh đạo của các TTHCC, bố trí phù hợp công chức tiếp nhận và trả kết quả; về công tác số hóa, hỗ trợ từ phần mềm...


Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, TTHCC cấp huyện với mục tiêu tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Các TTHC tại TTHCC được số hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản, được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến, tạo lập môi trường làm việc thuận tiện, văn minh, hiện đại, giải quyết nhanh, hiệu quả các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị, thời gian tới, UBND cấp huyện cần thống nhất hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ tại TTHCC, nhất là theo hình thức dịch vụ công mức độ 3, 4. Công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện; tổ chức niêm yết đầy đủ theo từng lĩnh vực chuyên ngành thuộc các phòng chuyên môn. Tổ chức rà soát cơ sở dữ liệu TTHC đảm bảo chính xác, thống nhất nhằm đảm bảo việc sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung cho hệ thống dịch vụ công.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp triển khai chính phủ điện tử và dịch vụ công trên địa bàn tỉnh (ảnh dưới).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]