QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2015/QĐ-TTg VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG
  
Cập nhật:01/03/2017 10:33:00 SA

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]