Phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh nằm trong nhóm có kết quả tốt nhất của cả nước
  
Xem cỡ chữ

 Bản in]
Có lỗi xảy ra. Lỗi: TrinhDienTinBai hiện chưa có.