Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế
  
Cập nhật:02/06/2020 3:37:07 CH
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Sáng ngày 02/6, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Huế về công tác đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, cần lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế.

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế, 5 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Hành chính công Thành phố tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết tổng cộng 47.755 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 5.856 hồ sơ, đạt tỷ lệ 12,2% tổng hồ sơ tiếp nhận. Các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố 24.471 hồ sơ, tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trong hạn đạt 89%; tổng số hồ sơ trễ hạn chiếm 11% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Trung tâm đã triển khai tổng cộng 294 TTHC được cung cấp hình thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến mức độ 3,4 qua cổng dịch vụ công Tỉnh (tăng 84 TTHC so với các năm 2017, 2018).

Tại buổi làm việc, các Sở ngành liên quan đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại Trung tâm hành chính công thành phố Huế đó là: một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị có sự tham gia của nhiều cơ quan/đơn vị cùng giải quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính chậm cập nhật hoặc không cập nhật đầy đủ tình trạng hồ sơ tại phần mềm Dịch vụ công, dẫn đến việc thống kê, quản lý hồ sơ sai lệch so với thực tế. Các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ quá hạn ban hành văn bản xin lỗi nhưng chưa đúng quy định do nội dung văn bản xin lỗi chưa có thể hiện thời hạn trả kết quả lần sau. Liên thông giữa phần mềm dịch vụ công và các phần mềm chuyên ngành còn thiếu, cụ thể chưa liên thông với phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Quản lý hộ tịch, đất đai, thuế... dẫn đến việc cập nhật 2 lần đối với 01 loại hồ sơ trên hệ thống gây mất thời gian, công sức...


 Tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế

Sau khi nghe ý kiến góp ý từ các Sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị UBND thành phố Huế nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, có giải pháp nhằm đổi mới, tăng cường công tác giám sát, đôn đốc quyết liệt hơn việc giải quyết hồ sơ của từng đơn vị, đặc biệt đối với các hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai, xây dựng... Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên phần mềm Dịch vụ công.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo thành phố Huế bên cạnh việc quyết liệt chỉ đạo rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thì các các cơ quan, đơn vị phải khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa. Căn cứ kết quả sự hài lòng của người dân để có biện pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của cán bộ tiếp nhận và làm việc tại bộ phận một cửa nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân. Để làm người dân, tổ chức hài lòng, sự niềm nở của công chức là rất tốt nhưng chưa đủ, mà quan trọng là công việc được giải quyết nhanh, thuận lợi, chất lượng, hiệu quả.


thuathienhue.gov.vn
 Bản in]