• Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Lộc Bổn Phú Lộc: Hiệu quả bước đầu từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã
  Cập nhật: 15/09/2018 2:59:07 CH
  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại (TN&TKQHĐ) tại UBND cấp xã có mục tiêu là hướng đến hoàn thành tốt và nâng cao chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính, có chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính của địa phương. Tại huyện Phú Lộc, sau khi đưa vào hoạt động đến nay, các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình với phương châm “Thân thiện, đơn giản, đúng hẹn”.

 • Ông Đào Chuẩn - Giám đốc Sở Tư Pháp (bên phải) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về làm tốt công tác cải cách hành chính năm 2016 Sở Tư pháp - đơn vị dẫn đầu trong cải cách hành chính  
  Cập nhật: 03/05/2017 3:48:37 CH
  Sau hai năm liên tiếp dẫn đầu trong bảng đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (2015-2016), Sở Tư pháp đã cho thấy sự quyết tâm của đơn vị trong cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, từng bước hoàn thiện các thủ tục theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho người dân.

 • Cải cách hành chính tạo thuận tiện trong việc giao dịch Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính  
  Cập nhật: 11/04/2017 5:28:29 CH
  Bảo hiểm xã hội (BHXH) là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến nhiều cấp, ngành, đơn vị, người lao động. Để tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách toàn diện nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).