Giảm 50% cước chuyển phát khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
  
Cập nhật:17/02/2020 6:50:06 CH
Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Từ ngày 17/2 - 31/3/2020 khi người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến được giảm 50% cước chuyển phát.

Nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ BCCI đề phòng lây lan dịch Covid-19, ngày 17/02/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Công văn số 1096/UBND-HCC thống nhất với Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giảm 50% cước chuyển phát từ ngày 17/02/2020 đến 31/3/2020 cho công dân, tổ chức khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Hành chính công, Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã phối hợp với các chi nhánh bưu điện cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin để người dân được biết.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]