Danh sách công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công
  
Cập nhật:12/12/2017 3:52:00 CH

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

BỐ TRÍ ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ - TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ban hành kèm theo Quyết định số 2290 /QĐ-UBND

ngày 15 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐƠN VỊ

SL

1.

Nguyễn Phước Quỳnh Như

Chuyên viên

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

1

2.

Nguyễn Quang Trung

Chuyên viên

Sở Công Thương

1

3.

Nguyễn Thị Khánh Trang

Chuyên viên

Sở Du lịch

1

4.

Nguyễn Văn Huy

Chuyên viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

5.

Lê Quang Thiện

Nhân viên

Sở Giao thông vận tải

2

6.

Đặng Phước Tài

Nhân viên

7.

Trần Đức Cường

Phó Chánh VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

8.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chuyên viên

9.

Hoàng Công Kỳ

Chuyên viên

Sở KH và Công nghệ

1

10.

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

Sở LĐ, TB và Xã hội

1

11.

Lê Nữ Huyền Trân

Chuyên viên

Sở Ngoại vụ

1

12.

Võ Hà Khanh

Chuyên viên

Sở Nội vụ

1

13.

Phan Thương

Chuyên viên

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2

14.

Lê Thị Thùy Mỵ

Chuyên viên

15.

Trần Ngọc Hà

Chuyên viên

Sở Tài chính

1

16.

Võ Trần Lộc Hà

Chuyên viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

17.

Trần Thị Tường Vy

Chuyên viên

18.

Hoàng Thị Na

Chuyên viên

Sở Thông tin và Truyền thông

1

19.

Trương Anh Huấn

Chuyên viên

Sở Tư pháp

1

20.

Nguyễn Văn Nam

Chuyên viên

Sở Văn hóa và Thể thao

1

21.

Trương Thị Quỳnh Vân

Chuyên viên

Sở Xây dựng

1

22.

Ngô Thị Kim Phượng

Chuyên viên

Sở Y tế

1

23.

Đào Anh Tuấn

Cán sự

Văn phòng UBND tỉnh

1

24.

Phạm Thị Thùy Ngân

Cán bộ

Công an tỉnh

 

2

25.

Phan Hoàng Phương Trang

Cán bộ

26.

Nguyễn Đoan Trang

Cán bộ

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh

1

27.

Phan Tấn Hùng

Chuyên viên

Cục Thuế tỉnh

1

28.

Trần Phúc Điền

Chuyên viên

Bảo hiểm Xã hội tỉnh

1

29.

Đặng Văn Chuyên

Phó Trưởng phòng

Cục Hải quan tỉnh

1

30.

Nguyễn Thị Lài

Phó Trưởng phòng

Kho bạc Nhà nước tỉnh

1


                                                                                                                          ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]