DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
  
Cập nhật:04/10/2017 3:59:31 CH

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Trịnh Công Tuân

20/6/1960

Giám đốc

2

Cao Xuân Thịnh

19/10/1987

Phó Giám đốc

3

Bùi Thị Hải Đăng

22/5/1990

Chuyên viên giám sát – Tổng hợp; Tài nguyên - môi trường

4

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

12/11/1980

Phụ trách lĩnh vực Hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật

5

Nguyễn Hải Sơn

02/01/1972

Phụ trách lĩnh vực Y tế - Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ

6

Tống Thị My Na

22/01/1983

Phụ trách lĩnh vực Văn hóa và gia đình; viễn thông và internet

7

Lê Đức Vĩnh Phúc

25/2/1983

Phụ trách lĩnh vực Người có công với cách mạng; lao động - thương binh và xã hội.

8

Trần Hoàng Thanh Hiền

03/8/1989

Phụ trách lĩnh vực Xây dựng, đô thị; Kinh tế; Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

9

Lê Thị Thu Hương

09/7/1984

Phụ trách lĩnh vực Tài chính - kế hoạch, kinh tế tập thể, hợp tác xã

10

Hoàng Phi Hùng

28/5/1992

Phụ trách lĩnh vực Đất đai;

11

Nguyễn Thành Lợi

15/4/1987

Phụ trách lĩnh vực Đăng ký thuế, khai thuế…

12

Hồ Văn Châu

12/9/1969

Phụ trách Giải quyết các chế độ BHXH; cấp số BHXH, thẻ bảo hiểm y tế..

13

Dương Thị Minh Thi

19/2/1981

Phụ trách Công nghệ thông tin (kiêm nhiệm)

14

Hoàng Quốc Mỹ Phong

146/1976

Phụ trách Kế toán (kiêm nhiệm)

 Bản in]