DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
  
Cập nhật:24/04/2017 8:45:12 SA

                                           

                                  

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Nguyễn Văn Đạt

0914078045

Giám đốc

2

Lê Trung Dũng

0914051423

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Tấn Hữu

0983054353

Hỗ trợ-Giám sát

4

Võ Thị Bích Trâm

0962995646

Văn thư-Số hóa

5

Cao Thanh Như

0974459090

Thủ quỹ

6

Trương Thị Khánh Nhung

0935236339

Kế toán (Kiêm nhiệm)

7

Nguyễn Phước Nam

01692000177

Quản trị mạng, phần mềm máy vi ttính

8

Nguyễn Thị Hà

01289111777

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Nội vụ

9

Nguyễn Xuân Quang

0932469269

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Lao động - TB&XH

10

Lê Quý Hoài

0935918885

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Xây dựng - đô thị

11

Phạm Thị Duy Hải

0905997988

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Kinh tế

12

Trần Văn Chuân

0919040502

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Văn hóa và Thông tin

13

Lường Thanh Hải

01234870877

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Y tế

14

Lê Thị Huệ

01662915865

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Tư pháp

15

Nguyễn Thanh Lâm

0905694689

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vựcTài chính - Kế hoạch

16

Ngô Viết Hiệp

0961898787

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

17

Đặng Thị Thúy Liên

0978041559

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

18

Trương Minh Phúc

01677890333

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực đất đai

19

Nguyễn Thị Huê

01685910117

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực thuế

20

Thái Thị Tình

0973507625

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Công an

21

Đặng Lê Phương Anh

01224527905

Chuyên viên tiếp nhận lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

 

 Bản in]