DANH SÁCH CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HUẾ
  
Cập nhật:03/05/2017 11:43:56 SA

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Hoàng văn Quang

0914236304

Giám đốc

2

Hoàng Thị Bích Ngọc

0935638725

Phó Giám đốc

3

 

Nguyễn Thanh Hoài Mân

0905303044

Chuyên viên
Hành chính, Văn thư,
số hóa hồ sơ

4

 

Nguyễn Thị Thuận

 

01666454472

Chuyên viên
Thu lệ phí, thủ quỹ, quản lý tài sản, cơ sở vật chất

5

Lê Thị Thủy Tiên

0914614451

Kế toán

6

 

Nguyễn Văn Hiếu

 

0914905588

Chuyên viên
Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm điện tử

7

Trương Thế Khánh Bảo

0914203553

Chuyên viên
Hỗ trợ - Giám sát

8

Đặng Văn Chính

0914325595

Chuyên viên
Hỗ trợ - Giám sát

9

Lê Phước Cử

0988329001

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Y tế

10

Phan Huỳnh Thị Ngọc Trai

01214649616

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Tư pháp

 

11

 

Nguyễn Thị Bảo Yến

 

01262779526

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo

 

12

 

Huỳnh Thị Ly

 

01689590802

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Văn hóa - Thông tin

 

13

 

Lê Phước Nhuận

 

0975656603

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Lao động - TB và Xã hội

14

Bạch Tường Vy

0947306302

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Nội vụ

 

15

 

Lê Viết Hữu Phước

 

0906400102

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Quản lý đô thị

 

16

 

Lê Thị Minh Hiền

 

0913017991

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Tài Nguyên – Môi trường

 

17

 

Võ Thị Phương Dung

 

0905992368

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Tài chính - Kế hoạch

 

18

 

Nguyễn Thanh Hùng

 

01296313095

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc phòng Phòng Kinh tế

 

19

 

Phan Thị Diễm My

 

0982449899

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai

20

Phạm Ngọc Vinh

0935608938

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Chi cục Thuế

 

21

 

Nguyễn Thị Hải Thùy

 

0935307237

Chuyên viên
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Bảo hiểm Xã hội

 

22

 

Nguyễn Thái Sơn

 

0935148929

Cán bộ
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Công an thành phố

 

23

 

Nguyễn Viết Quý

 

0935974597

Cán bộ
Tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc Công an thành phố

 Bản in]