DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN PHÚ LỘC
  
Cập nhật:24/04/2017 8:53:57 SA


                                    

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Chức vụ/ Nhiệm vụ

1

Trần Quốc Sinh

0988193505

Giám đốc

2

Lê Hồng Sơn

0987424093

Phó Giám đốc

3

Trần Thị Kim Anh

01227472586

Hỗ trợ-Giám sát

4

Nguyễn Duy Thắng

0913690123

Hành chính - Tổng hợp

5

Trần Thị Thanh Tâm

0914642842

Hành chính - Tổng hợp

6

 

Hoàng Thị Thanh Tâm

 

01672842441

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực: Dân tộc, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Nông nghiệp

7

 

Lê Thị Thanh Tâm

 

0914997360

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Tư pháp

8

 

 

Nguyễn Tiến Vinh

 

 

0975001696

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Văn hóa và Thông tin

9

 

 

Cái Thị Thu

 

 

01276629309

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

10

 

Ngô Văn Phú

 

0964164299

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Nội vụ

 

 

11

 

 

Hoàng Đức Nguyên Lộc

 

 

0917147484

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

12

 

 

Bạch Văn Toản

 

 

0969537272

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

13

 

 

Lê Phước Lộc

 

 

0905386774

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

14

 

Lê Phước Hải

 

01656009327

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 

 

15

 

 

Phạm Thiếu

 

 

0905694689

Tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Công an huyện

 

 

16

 

 

Huỳnh Trọng Phúc

 

 

0963133299

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Chi cục Thuế

 

17

 

Đặng Quang Minh

 

01249910910

Chuyên viên tiếp nhận các lĩnh vực, TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết của Bảo hiểm xã hội huyện

 Bản in]