Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông tin công tác phòng chống dịch trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh
  
Cập nhật:12/08/2020 10:44:36 SA
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ
Dịch bệnh Covid-19 đang trong thời gian cao điểm, cùng lắng nghe Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông tin về tình hình dịch bệnh, các giải pháp phòng chống dịch bệnh... trên địa bàn tỉnh.
 Bản in]