Chỉ số CCHC năm 2020: phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước
  
Cập nhật:08/06/2020 2:51:33 CH
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác CCHC tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác CCHC tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 145/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh năm 2020 với mục tiêu phấn đấu vị thứ chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC nói chung và trong xác định chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh nói riêng; cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC. Tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC tỉnh năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực, tiến tới nâng vị trí xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước. 

Để đạt được mục tiêu trên, những tháng đầu năm 2020, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. 

Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung- tâm Hành chính công cấp huyện đã tạo thuận lợi và được người dân, tổ chức đồng tình ủng hộ. Hiện UBND tỉnh đang đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. 

Được biết, kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh đạt 83,06/100 điểm, xếp vị thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 4,16 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2018). Trong đó có 5/8 lĩnh vực có tăng bậc so với năm 2018, bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đại hóa nền hành chính.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]