Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
  
Cập nhật:30/03/2017 5:10:14 CH

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.pdf (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]