Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2017
  
Cập nhật:14/09/2017 5:02:01 CH
Thực hiện Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình công tác CCHC quý III năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2017.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]