Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I và nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017
  
Cập nhật:13/03/2017 5:12:33 CH
Ngày 09/12/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình công tác CCHC quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]