Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018
  
Cập nhật:15/11/2018 3:28:38 CH
Báo cáo thực hiện công tác CCHC Quý III năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 (chi tiết xem file đính kèm)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]