Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
  
Cập nhật:10/09/2018 9:14:42 SA
Báo cáo thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 (chi tiết xem file đính kèm)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]