Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
Xem cỡ chữ
Cập nhật:17/03/2017 9:10:29 SA

                                     Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính

                  khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế năm 2016

TT

Tên đơn vị

Điểm

 

Vị thứ

1

Sở Tư pháp

83,66/100

1

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

83,24/100

2

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

76,74/100

3

4

Sở Khoa học và Công nghệ

76,12/100

4

5

Sở Tài chính

75,83/100

5

6

Sở Ngoại vụ

75,50/100

6

7

Thanh tra tỉnh

74,95/100

7

8

Sở Nội vụ

74,23/100

8

9

Sở Xây dựng

71,11/100

9

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

70,82/100

10

11

Sở Văn hóa Thể thao

70,79/100

11

12

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

69,29/100

12

13

Sở Y tế

66,26/100

13

14

Văn Phòng UBND tỉnh

66,13/100

14

15

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

65,71/100

15

16

Sở Thông tin và Truyền thông

63,78/100

16

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

63,24/100

17

18

Ban Dân tộc

57,60/100

18

19

Sở Giao thông Vận tải

56,86/100

19

20

Sở Công Thương

31,57/100

20


                                    Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính

                                 khối UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2016

TT

Tên đơn vị

Điểm

 

Vị thứ

1

UBND huyện Phú Lộc

86,91/100

1

2

UBND thành phồ Huế

85,05/100

2

3

UBND huyện Quảng Điền

80,94/100

3

4

UBND thị xã Hương Thuỷ

79,87/100

4

5

UBND huyện Phú Vang

78,57/100

5

6

UBND huyện Phong Điền

77,61/100

6

7

UBND huyện Nam Đông

77,21/100

7

8

UBND huyện A Lưới

76,95/100

8

9

UBND thị xã Hương Trà

71,63/100

9 Bản in]