Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
Xem cỡ chữ
Cập nhật:24/02/2017 10:35:30 SA

                                          Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính

                      khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế năm 2014

 

TT

Tên đơn vị

Điểm

thẩm định

Vị thứ

1

Sở Nội vụ

69,95/100

1

2

Sở Tư pháp

68,50/100

2

3

Sở Khoa học và Công nghệ

67,75/100

3

4

Sở Công thương

66,00/100

4

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

65,70/100

5

6

Văn phòng UBND tỉnh

65,70/100

7

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

65,50/100

7

8

Sở Xây dựng

65,50/100

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

63,75/100

9

10

Thanh tra tỉnh

63,30/100

10

11

Sở Giao thông Vận tải

61,75/100

11

12

Sở Thông tin và Truyền thông

61,75/100

13

Sở Y tế

60,25/100

13

14

Sở Tài chính

58,45/100

14

15

Ban QL các Khu công nghiệp

57,35/100

15

16

Sở Ngoại vụ

55,85/100

16

17

Ban QL Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

54,35/100

17

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

52,25/100

18

19

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

50,25/100

19

20

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

48,75/100

20

21

Ban Dân tộc

48,05/100

21


  

                                                 Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính

                                             khối UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2014

 

TT

Tên đơn vị

Điểm

thẩm định

Vị thứ

1

UBND huyện Phú Lộc

68,5/100

1

2

UBND huyện A Lưới

62,0/100

2

3

UBND huyện Phú Vang

59,3/100

3

4

UBND thị xã Hương Thủy

59,3/100

5

UBND huyện Nam Đông

56,5/100

5

6

UBND huyện Quảng Điền

52,5/100

6

7

UBND thị xã Hương Trà

45,8/100

7

8

UBND huyện Phong Điền

40,0/100

8

9

UBND thành phố Huế

Không xếp hạng


 

 

 Bản in]