Bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh
  
Cập nhật:31/08/2017 3:46:42 CH

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1989/ QĐ-UBND cử bà Trần Thị Hoài Trâm, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định (kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]