BAN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH VÀ TỔ GIÚP VIỆC VỀ ĐẨY MẠNH CCHC (được thành lập theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
  
Cập nhật:20/04/2017 9:29:34 SA


                                                                     

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Đơn vị công tác

1

Phan Ngọc Thọ

(Trưởng ban)

0234.3935678

Chủ tịch UBND tỉnh

2

Phan Thị Hồng Loan

(Phó Trưởng ban)

0986531270

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

3

Trần Thị Hoài Trâm

(Thành viên)

0914064333

Phó Chánh Văn phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh

4

Phan Văn Quả

(Thành viên)

0913410764

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

5

Nguyễn Văn Khiết

(Thành viên)

0903572656

Phó Giám đốc

Sở Tài chính

6

Lê Đình Khánh

(Thành viên)

0935939505

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Trần Quốc Thắng

(Thành viên)

0918382073

Phó Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

8

Nguyễn Xuân Sơn

(Thành viên)

0914202345

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

 


                                                                      TỔ GIÚP VIỆC CHO BAN ĐIỀU HÀNH

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Đơn vị công tác

1

Trần Như Đăng Tuyên

(Tổ trưởng)

0905100100

Phó Trưởng phòng Phòng CCHC,

Sở Nội vụ

2

Nguyễn Hữu Phước

(Tổ phó)

 

0915162357

Trưởng phòng

Phòng Nội chính,

Văn phòng UBND tỉnh

3

Nguyễn Ngọc Cường

(Tổ phó)

 

0905112425

Trưởng phòng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp

4

Nguyễn Hữu Tín

(Tổ viên)

 

0914001972

Trưởng phòng

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính

5

Đỗ Hữu Dũng

(Tổ viên)

 

0914354219

 

Phó Trưởng phòng

Phòng cải cách hành chính,

Sở Nội vụ

 

6

Tôn Thất Minh Lộc

(Tổ viên)

 

01688272138

Phó Trưởng phòng 

Phòng Công nghệ thông tin, 

Sở Thông tin và Truyền thông

7

Nguyễn Xuân Hùng

(Tổ viên)

 

0905655223

Phó Giám đốc 

Trung tâm Tin học hành chính, 

Văn phòng UBND tỉnh

8

Nguyễn Thị Xuân Mai

(Tổ viên)

 

0902403135

Chuyên viên 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ


 

 Bản in]