A Lưới cần tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn
  
Cập nhật:23/08/2019 10:45:07 SA
Chiều 22/8, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 của tỉnh do bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới để thông báo kết luận kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện A Lưới và các đơn vị trực thuộc.

Từ ngày 19-26/6, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 9 phòng, đơn vị thuộc huyện và các xã Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Quảng và thị trấn A Lưới. Qua kiểm tra cho thấy, UBND huyện A Lưới và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Các xã, thị trấn đã thực hiện niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan và duy trì triển khai tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa để giải quyết TTHC; triển khai phần mềm Dịch vụ công cho các xã, thị trấn để thực hiện liên thông TTHC trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Một số lĩnh vực có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua mạng tăng như, xây dựng (đạt khoảng 21%); tài chính kế hoạch (đạt khoảng 12,4%); lao động, thương binh và xã hội (đạt khoảng 97%).

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế đang tồn tại trong công tác kiểm soát TTHC tại A lưới đó là, việc sử dụng phiếu tiếp nhận, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ chưa đầy đủ. Tại UBND các xã vẫn còn tình trạng thực hiện tiếp nhận thừa thành phần hồ sơ ngoài quy định; thành phần hồ sơ là bản sao đều yêu cầu chứng thực; một số hồ sơ thực hiện tiếp nhận trực tiếp tại phòng chuyên môn nhưng không qua Trung tâm Hành chính công huyện...

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện giải quyết TTHC đúng quy định về gia hạn, bổ sung hồ sơ; thực hiện việc xin lỗi khi trễ hạn giải quyết TTHC; đảm bảo 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC; quan tâm hình thức tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến qua mạng trên toàn địa bàn huyện; từ đó có giải pháp phù hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cũng như tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ cần thiết kèm theo.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]