Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Xem cỡ chữ
Cập nhật:25/01/2018 8:52:19 SA

                                                      

                                                         Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính
                                   khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh  Thừa Thiên Huế năm 2017

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

Văn phòng UBND tỉnh

96,84

Xuất sắc

1

2

Sở Y tế

93,45

Xuất sắc

2

3

Sở Tư pháp

92,47

Xuất sắc

3

4

Sở Nội vụ

91,01

Xuất sắc

4

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

89,30

Tốt

5

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

85,62

Tốt

6

7

Sở Thông tin và Truyền thông

85,28

Tốt

7

8

Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

85,25

Tốt

8

9

Sở Tài chính

84,94

Tốt

9

10

Sở Khoa học và Công nghệ

84,24

Tốt

10

11

Sở Ngoại vụ

84,02

Tốt

11

12

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

83,56

Tốt

12

13

Sở Văn hóa và Thể thao

82,88

Tốt

13

14

Thanh tra tỉnh

81,52

Tốt

14

15

Sở Xây dựng

80,22

Tốt

15

16

Ban Dân tộc

79,73

Tốt

16

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

76,33

Tốt

17

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

75,17

Khá

18

19

Sở Giao thông vận tải

74,72

Khá

19

20

Sở Du lịch

74,67

Khá

20

21

Sở Công Thương

70,65

Khá

21

 


                                                     Bảng xếp hạng Công tác cải cách hành chính
                                                khối UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

UBND huyện Phú Lộc

91,26

Xuất sắc

1

2

UBND huyện Phong Điền

90,68

Xuất sắc

2

3

UBND thị xã Hương Trà

89,74

Tốt

3

4

UBND huyện Phú Vang

87,14

Tốt

4

5

UBND thị xã Hương Thuỷ

85,83

Tốt

5

6

UBND thành phồ Huế

85,11

Tốt

6

7

UBND huyện A Lưới

81,47

Tốt

7

8

UBND huyện Nam Đông

80,42

Tốt

8

9

UBND huyện Quảng Điền

74,29

Khá

9

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]