STTTên văn bảnTải về
1 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
2 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 18/03/2016 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở do nhà nước quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
3 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
4 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
5 Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tải về
6 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất Tải về
7 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
8 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Tải về
9 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Tải về
10 Luật đất đai số 45/2013/QH13 Tải về
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối