Thông báo về việc bố trí lại buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh (ngày 26/11/2020)
  
Cập nhật:24/11/2020 3:53:30 CH

Theo Thông báo số 278/TB-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2020 thì đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 19/11/2020; Tuy nhiên, do bận công việc đột xuất nên UBND tỉnh đã có Thông báo số 438/TB-UBND ngày 18/11/2020 về việc tạm hoãn buổi tiếp công dân nói trên. Nay, buổi tiếp công dân trên được bố trí lại vào lúc 13 giờ 00 ngày 26/11/2020 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế).

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối