Thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức cấp phép thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Vũng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
  
Cập nhật:14/01/2021 7:46:54 SA

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai tên tổ chức được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

- Tên tổ chức: Liên danh Công ty Cổ phần Thành An- Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn.

- Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp.

- Vị trí thăm dò: Khu vực Vũng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 10,0 ha.

Để đảm bảo pháp luật về khoáng sản cũng như các quy định pháp luật liên quan, đề nghị Liên danh Cty CP Thành An - Cty TNHH MTV Hải Quốc Toàn thực hiện các nội dung theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2897/STNMT-TN ngày 23/12/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả lựa chọn tổ chức được cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh nhằm phục vụ thi công các dự án có sử dụng vốn ngân sách gồm: Dự án Chương trình Phát triển các Đô thị loại II (Đô thị Xanh); Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ- La Sơn đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 03 /TB-STNMT-TN (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]